Atribuțiile noastre - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret - GORJ

Principalele atribuţii ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj sunt :
• aplică Programul de Guvernare , strategia şi programele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în domeniu, la nivel local;
• elaborează pe baza metodologiei, a programelor în domeniu şi a consultării cu instituţiile şi autorităţile locale, servicii publice deconcentrate, structuri de şi pentru tineret, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice cu atribuţii şi preocupări în domeniu, calendarul anual de acţiuni de tineret şi îl supun aprobării Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
• oferă informaţii şi consultaţii în domeniu;
• organizează baza de date şi elaborează analize, sinteze şi rapoarte în domeniu;
• organizează activităţi în centrele de agrement pentru tineret               (Săcelu si Baza Turistica Tg-Jiu) şi Centrul de Tineret din Tg-Jiu , structuri fără personalitate juridică aflate în subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj;
• utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
• organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţie nonformală pentru copii şi tineret;
Principiile de bază ale activităţii Direcţiei Judeţene pentru Tineret Gorj în domeniul tineretului:
• Deschidere : asigurarea unei informări şi a unei comunicări active pentru tineri, în limbajul lor, pentru ca ei să înţeleagă politicile       care-i afectează;
• Participare: asigurarea consultării tinerilor şi promovarea participării lor la deciziile de interes şi, în mod general, la viaţa comunităţii în care trăiesc;
• Eficacitate – valorificarea resurselor reprezentate de tineret pentru ca acesta să poată răspunde provocărilor societăţii, să poată contribui la reuşita diferitelor politici care-i privesc şi să poată construi Europa de mâine;
• Voluntariat: întărirea activităţii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a tinerilor.

Sari la conținut